THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Mã chứng khoán

BVB

Ngày đăng ký cuối cùng

04/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

9/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Quyền mua không được phép chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 08/01/2021 Tới ngày : 27/01/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua BVB phát hành thêm từ ngày 08/01/2021 Tới ngày 27/01/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)