THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần CENCON Việt Nam

Mã chứng khoán

CEN

Ngày đăng ký cuối cùng

16/06/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/9

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 11/07/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 18/07/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua CEN phát hành thêm Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 18/07/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)