Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh pin, ắc quy

Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 29.700 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.523.433 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.377.983 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/11/2019 đến 15h30 ngày 09/12/2019 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/12/2019

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 16/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/12/2019 đến 16 giờ ngày 23/12/2019

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 18/12/2019 đến ngày 20/12/2019

File đính kèm:

1. Quy che ban dau gia Pin Ha Noi.doc

2. Ban cong bo thong tin_PHN.pdf

3. QD16.pdf

4. QD361.pdf

5. GCNDKDN_PHN.pdf

6. GCNDKDN_Vinachem.pdf

7. BCTC 6_2019.pdf

8. BCTC 2018.pdf

9. BCTC 2017.pdf

Mau don tham du dau gia.doc

Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc