THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

Mã chứng khoán

VIX

Ngày đăng ký cuối cùng

25/02/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 22/03/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VIX phát hành thêm Từ ngày 09/03/2022 đến ngày 28/03/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)