Giới thiệu công ty

VIX luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong các cổ đông và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị và lợi ích cao nhất.

Cổ phiếu VIX

Giá cổ phiếu 04/12/2023
Mã: VIX
20,650

-0,5 (-0,92%)

Giá trị vốn hóa
thị trường
7,698.61

Tỉ đồng

Cổ phiếu khớp lệnh
TB 10 phiên

Tỉ đồng

KLCP
đang niêm yết
669,444,725

Cổ phần

KLCP
lưu hành
669,444,725

Cổ phần

EPS Cơ bản
0.99

nghìn đồng

EPS pha loãng
0.99

nghìn đồng

Giá trị sổ sách/cp
13.68

nghìn đồng

P/E
7.09
Room NN còn lại
95.52%

nghìn đồng

Công bố thông tin

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Thay đổi nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ 24/11/2023 Tải về 2023
Thông báo thay đổi thông tin về chức danh người được Uỷ quyền công bố thông tin (theo Giấy uỷ quyền CBTT có hiệu lực từ ngày 24/11/2023) 24/11/2023 Tải về 2023
Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17/10/2023 Tải về 2023
Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản 20/09/2023 Xem 2023
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Tổng côg ty Thiết bị điện Đông Anh- Công ty cổ phần 15/09/2023 Tải về 2023
Thông báo của Sở GDCK HCM về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30/08/2023 Tải về 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Lý do và mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 25/08/2023 Tải về 2023
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) 25/08/2023 Tải về 2023
Nghị quyết của HĐQT về việc Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh tăng kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 23/08/2023 Tải về 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/08/2023 Tải về 2023
Báo cáo của cổ đông lớn về thay đổi tỷ lệ sở hữu đối với cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần (TBD) 18/08/2023 Tải về 2023
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do thay đổi vốn điều lệ 28/07/2023 Tải về 2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023 27/07/2023 Tải về 2023
Đính chính thông tin tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán 21/07/2023 Tải về 2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của VIX 13/07/2023 Tải về 2023
Công bố thông tin về việc lựa chọn và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định 29/06/2023 Tải về 2023
Thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu VIX 28/06/2023 Tải về 2023
Quyết định của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu VIX 26/06/2023 Tải về 2023
Thông báo thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động (Lý do thay đổi: Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu) 23/06/2023 Tải về 2023
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 19/06/2023 20/06/2023 Tải về 2023
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty 02/06/2023 Tải về 2023
Thông báo thay đổi sổ lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết - Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 02/06/2023 Tải về 2023
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (mã chứng khoán TBD) 26/05/2023 Tải về 2023
Thông báo của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng 23/05/2023 Tải về 2023
Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Lý do và mục đích: - Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. - Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. 16/05/2023 Tải về 2023
Nghị Quyết của HĐQT về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 12/05/2023 Tải về 2023
Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao theo Nghị quyết của HĐQT, kể từ ngày 18/04/2023 18/04/2023 Xem 2023
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh thông tin loại chứng khoán đối với cổ phiếu không đặt mua hết được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2022. Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông của Công ty. 18/04/2023 Tải về 2023
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 15/04/2023 Xem 2023
Thông báo thay đổi nhân sự theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 15/04/2023 Xem 2023
Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX sửa đổi bổ sung ngày 15/04/2023 15/04/2023 Tải về 2023
Công bố thông tin định kỳ về Phát hành trái phiếu riêng lẻ 29/03/2023 Xem 2023
Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 24/03/2023 Xem 2023
Công bố thông tin: Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh 17/03/2023 Tải về 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 28/02/2023 Tải về 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 24/02/2023 Tải về 2023
Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 22/02/2023 Tải về 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 22/02/2023 Tải về 2023
Nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị 10/02/2023 Tải về 2023
Thông báo thay đổi nhân sự cấp cao: Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và phân công người phụ trách HĐQT thay thế cho Chủ tịch HĐQT được miễn nhiệm 10/02/2023 Tải về 2023
Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát - bà Ngô Thị Hồng Duyên 10/02/2023 Tải về 2023
Báo cáo kết quả giao dịch (mua cổ phiếu GEX) của Người có liên quan của người nội bộ 17/01/2023 Tải về 2023
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ (đăng ký mua cổ phiếu GEX) 20/12/2022 Tải về 2022
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - đăng ký thay đổi lần thứ 9 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09/12/2022 13/12/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của ông: Nguyễn Văn Tuấn, là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty 07/12/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của bà Dương Thị Hồng Hạnh, là em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty 07/12/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của Công ty cổ phần FTG Việt Nam, trong đó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FTG Việt Nam, là chồng bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty 07/12/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của ông: Nguyễn Văn Tuấn, là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty 25/11/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của bà Dương Thị Hồng Hạnh, là em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty 25/11/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ: Giao dịch (bán) cổ phiếu của Công ty cổ phần FTG Việt Nam, trong đó ông Đặng Duy Hải - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FTG Việt Nam, là chồng bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT Công ty 25/11/2022 Tải về 2022
Đăng ký thay đổi thông tin thành viên lưu ký lần thứ 19 của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 24/11/2022 Tải về 2022
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã chứng khoán HJS) 21/11/2022 Tải về 2022
VIX Giấy phép điều chỉnh thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật 18/11/2022 Tải về 2022
Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh thông tin loại chứng khoán đối với cổ phiếu không đặt mua hết được phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2021 26/10/2022 Tải về 2022
VIX Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Chủ tịch HĐQT công ty 19/10/2022 Xem 2022
VIX Thay đổi Tổng giám đốc công ty 19/10/2022 Xem 2022
VIX Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty 19/10/2022 Xem 2022
Quyết định của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi đăng ký niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 04/10/2022 Tải về 2022
Kết quả mua lại trước hạn trái phiếu VIXH2124002 đã phát hành ngày 04/10/2021 04/10/2022 Tải về 2022
Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 04/10/2022 Tải về 2022
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung, đăng ký thay đổi lần thứ 14 30/09/2022 Xem 2022
Thông báo thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động, do UBCK Nhà nước cấp ngày 27/09/2022 27/09/2022 Tải về 2022
Thông báo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần chứng khoán VIX 12/09/2022 Tải về 2022
Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án mua lại trước hạn trái phiếu VIX đã phát hành ngày 04/10/2021 09/09/2022 Tải về 2022
Công bố thông tin về việc mua lại trước hạn trái phiếu VIX đã phát hành ngày 04/10/2021 09/09/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty có hiệu lực từ 06/09/2022 06/09/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021; Thông báo thay đổi sổ lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 06/09/2022 Tải về 2022
Công bố thông tin định kỳ trái phiếu phát hành của VIX 6 tháng đầu năm 2022 23/08/2022 Xem 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 18/08/2022 Tải về 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 16/08/2022 Tải về 2022
Đính chính thông tin tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét, ký ban hành ngày 10/08/2022 12/08/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 11/08/2022 Tải về 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 11/08/2022 Tải về 2022
Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 11/08/2022 Tải về 2022
VIX - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 7 04/08/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà: Dương Thị Hồng Hạnh (là em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết - phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty). 03/08/2022 Tải về 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 29/07/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 22/07/2022 Xem 2022
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 18/07/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - bà Dương Thị Hồng Hạnh (là em dâu bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty). Theo thông báo, bà Hạnh đăng ký mua vào 10.000.000 cổ phiếu VIX, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 19/07/2022 đến ngày 17/08/2022 14/07/2022 Tải về 2022
Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông VIX 12/07/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - ông Nguyễn Văn Tuấn (là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty) 11/07/2022 Tải về 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán VIX để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 08/07/2022 Tải về 2022
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền 06/07/2022 Tải về 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền 06/07/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dich cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Nguyễn Văn Tuấn (ông Nguyễn Văn Tuấn là em ruột bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty) 04/07/2022 Tải về 2022
Lựa chọn công ty kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 30/06/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 21/06/2022 Xem 2022
Kết quả mua lại trước hạn trái phiếu VIX đã phát hành (VIXH2124001) 10/06/2022 Tải về 2022
Giấy chứng nhận thành viên lưu ký đăng ký thay đổi thông tin thành viên lưu ký lần thứ 17 (Vốn điều lệ của Công ty sau điều chỉnh là: 5.491.904.580.000 đồng) 31/05/2022 Tải về 2022
Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ 20/05/2022 Xem 2022
Nghị quyết của HĐQT thông qua Phương án mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành 20/05/2022 Xem 2022
Công bố thông tin trước đợt mua lại trái phiếu VIXH2124001 20/05/2022 Xem 2022
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 13/05/2022 Tải về 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 12/05/2022 Tải về 2022
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 11/05/2022 Tải về 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 10/05/2022 Tải về 2022
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 10/05/2022 Tải về 2022
Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết số 286/QĐ-SGDHCM ngày 09/05/2022 của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh 10/05/2022 Tải về 2022
VIX CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (đăng ký thay đổi lần thứ 13) 09/05/2022 Tải về 2022
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng mua bán trước hạn trái phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX (là người có liên quan của VIX) 19/04/2022 Tải về 2022
Công bố thông tin bất thường liên quan đến Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2022 15/04/2022 Xem 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán 2022 08/04/2022 Tải về 2022
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chấp thuận thành viên giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX 05/04/2022 Tải về 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua nhận chuyển nhượng 26.000.000 cổ phần Công ty cổ phần Hạ tầng GELEX từ Công ty Cổ phần Thiết bị điện GELEX 29/03/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 28/03/2022 28/03/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIX của người nội bộ ngày 24/03/2022 24/03/2022 Xem 2022
Quyết định số 162/QĐ-UBCK của Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX được cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán 24/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch (mua) cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ 16/03/2022 Tải về 2022
Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ 16/03/2022 Tải về 2022
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 08/03/2022 Tải về 2022
Thông báo chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của Người nội bộ - bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty: Số lượng chuyển nhượng 8.165.245 quyền mua 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của Người nội bộ - bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty: đăng ký mua 6.000.000 cổ phiếu 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Nguyễn Tuấn Dũng - thành viên Hội đồng quản trị 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của Người nội bộ - Bà Trần Thị Hồng Hà - thành viên Hội đồng quản trị 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu của Người nội bộ - Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Phó Tổng giám đốc công ty 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu VIX của người có liên quan của Người nội bộ - Công ty cổ phần FTG Việt Nam, số lượng quyền mua đăng ký chuyển nhượng là: 25.305.999 quyền mua 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu VIX của Người có liên quan của Người nội bộ - Ông Nguyễn Văn Tuấn (em ruột Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty), số lượng quyền mua đăng ký nhận chuyển nhượng là: 23.471.244 quyền mua 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu VIX của Người có liên quan của Người nội bộ - Bà Dương Thị Hồng Hạnh (em dâu Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty), số lượng quyền mua đăng ký nhận chuyển nhượng là: 10.000.000 quyền mua 04/03/2022 Tải về 2022
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 17/02/2022 Tải về 2022
VIX- CBTT- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK 16/02/2022 Tải về 2022
VIX Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng và Bản cáo bạch 11/02/2022 Xem 2022
Nghị quyết HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua CP phát hành thêm 11/02/2022 Tải về 2022
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2022 11/02/2022 Tải về 2022
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (theo thông báo số 438/UBCK-QLKD- ngày 24/01/2022 của UBCKNN) 24/01/2022 Tải về 2022
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (mã chứng khoán VHL) 04/01/2022 Tải về 2022
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn (mã chứng khoán VIT) 04/01/2022 Tải về 2022
Nghị quyết của HĐQT triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu và thông qua Hồ sơ chào bán thêm CP để tăng vốn điều lệ 24/12/2021 Xem 2021
VIX Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng CĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/12/2021 Xem 2021
VIX CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng với người có liên quan 20/12/2021 Tải về 2021
VIX Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10/12/2021 Xem 2021
VIX CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/12/2021 Tải về 2021
Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) 29/11/2021 Tải về 2021
Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 23/11/2021 Tải về 2021
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021, có bổ sung Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn kèm theo 23/11/2021 Xem 2021
Niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết (niêm yết bổ sung) theo Thông báo ngày 17/11/2021 của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh 18/11/2021 Tải về 2021
VIX- CBTT- Giấy phép điều chỉnh tăng vốn Điều lệ công ty 17/11/2021 Xem 2021
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán - Đăng ký thay đổi lần thứ 12, do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp ngày 12/11/2021 15/11/2021 Xem 2021
Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ với Công ty cổ phần Thiết bị điện (là người có liên quan của VIX) 08/11/2021 Tải về 2021
Thông báo của UBCK Nhà nước về việc đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 29/10/2021 Tải về 2021
VIX công bố các thông tin liên quan đến Kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 26/10/2021 Xem 2021
Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 21/10/2021 Tải về 2021
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (là người có liên quan của VIX) 19/10/2021 Tải về 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty 11/10/2021 Tải về 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - ông Nguyễn Văn Tuấn 11/10/2021 Tải về 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - ông Nguyễn Tuấn Dũng - thành viên HĐQT, người phụ trách quản trị công ty 11/10/2021 Tải về 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - bà Trần Thị Hồng Hà - thành viên HĐQT 11/10/2021 Tải về 2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Phó Tổng giám đốc công ty 11/10/2021 Tải về 2021
Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 06/10/2021 Tải về 2021
Công bố thông tin về việc Phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2021 01/10/2021 Xem 2021
Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan (Công ty cổ phần FTG Việt Nam) 27/09/2021 Tải về 2021
Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty 27/09/2021 Tải về 2021
Thông báo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của ông Nguyễn Văn Tuấn - là người có liên quan của người nội bộ (em ruột) của bà Nguyễn Thị Tuyết 27/09/2021 Tải về 2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu (mua cổ phiếu) của ông Nguyễn Văn Tuấn - là người có liên quan của người nội bộ (em ruột) của bà Nguyễn Thị Tuyết 27/09/2021 Tải về 2021
VIX- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 15/09/2021 Xem 2021
CBTT giao dịch cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan 15/09/2021 Xem 2021
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua CP phát hành thêm 27/08/2021 Tải về 2021
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 26/08/2021 Tải về 2021
Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm 20/08/2021 Tải về 2021
CBTT Chào bán cổ phiếu ra công chúng và Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền 20/08/2021 Xem 2021
VIX CBTT Giấy chứng nhận chào bán và bản cáo bạch 19/08/2021 Xem 2021
CBTT Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng 18/08/2021 Tải về 2021
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với người có liên quan 17/08/2021 Tải về 2021
CBTT Định kỳ trái phiếu VIX kỳ bán niên 2021 17/08/2021 Xem 2021
CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng với người có liên quan 09/08/2021 Xem 2021
công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 26/07/2021 Tải về 2021
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 19/07/2021 Xem 2021
Công ty CP Tư vấn và QL Đầu tư Đỏ: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của VIX 30/06/2021 Tải về 2021
Nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 25/06/2021 Xem 2021
CBTT về việc bầu và bổ nhiệm các chức danh chủ chốt của công ty nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021 Xem 2021
Ban hành Điều lệ và các Quy chế nội bộ công ty 25/06/2021 Xem 2021
Nghị quyết ĐHĐCĐ bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 25/06/2021 Xem 2021
Nghị quyết HĐQT về việc lựa chon công ty kiểm toán BCTC năm 2021 25/06/2021 Tải về 2021
Thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn đối với Công ty CP Vigracera Hạ Long (VHL) 17/06/2021 Tải về 2021
Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vigracera Tiên Sơn (VIT) 17/06/2021 Tải về 2021
Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng với người liên quan của VIX 11/06/2021 Xem 2021
Báo cáo kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty 25/05/2021 Tải về 2021
CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 17/05/2021 Xem 2021
CBTT Nghị quyết HDQT thông qua các HĐ tư vấn phát hành trái phiếu cho GELEX 17/05/2021 Tải về 2021
Thông báo của Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng của cổ phiếu VIX 16/04/2021 Tải về 2021
VIX CBTT Thông báo về ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên VIX năm 2021 14/04/2021 Tải về 2021
Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên (VIX) năm 2021 12/04/2021 Tải về 2021
Công văn của UBCKNN về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên (VIX) năm 2021 09/04/2021 Tải về 2021
CBTT Thông báo hủy ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 06/04/2021 Tải về 2021
CBTT Nghị quyết HĐQT về việc phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2021 02/04/2021 Xem 2021
CBTT Huỷ thông báo ngày ĐKCC tham dự ĐHĐCĐ thường niên VIX 2021 02/04/2021 Tải về 2021
Công bố thông tin thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 31/03/2021 Tải về 2021
Công bố thông tin định kỳ trái phiếu VIX phát hành năm 2020 29/03/2021 Xem 2021
Báo cáo thường niên VIX năm 2020 26/03/2021 Tải về 2021
VIX Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 2020 so với cùng kỳ năm trước 19/03/2021 Tải về 2021
VIX CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ 2021 18/03/2021 Tải về 2021
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 15/03/2021 Tải về 2021
Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 11/03/2021 Tải về 2021
VIX công bố thông tin về Kế quả mua lại trước hạn trái phiếu VIX đã phát hành ngày 02/03/2020 10/03/2021 Tải về 2021
Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn bán cổ phiếu quỹ với Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX)- là người có liên quan của VIX 01/03/2021 Tải về 2021
VIX Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của VHL (Công ty cổ phần Vigracera Hạ Long) 01/03/2021 Tải về 2021
Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án mua lại trước hạn 1 phần trái phiếu VIX của công ty đã phát hành 19/02/2021 Tải về 2021
Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng với Người có liên quan (GELEX) 05/02/2021 Xem 2021
Nghị quyết của HĐQT thông qua các Hợp đồng liên quan đến việc Tư vấn phát hành trái phiếu 20/01/2021 Xem 2021
Công bố thông tin bản cáo bạch VIX 31/12/2020 Xem 2020
Công bố thông tin về việc niêm yết và ngày GD đầu tiên của cổ phiếu VIX 30/12/2020 Tải về 2020
Sở GDCK Hà Nội (HNX) chấp thuận huỷ niêm yết cổ phiếu VIX để chuyển sang niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) 24/12/2020 Tải về 2020
Thông báo Niêm yết cổ phiếu VIX tại Sở GDCK Tp.HCM (HoSE) 24/12/2020 Tải về 2020
Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) chấp thuận niêm yết cổ phiếu VIX 23/12/2020 Tải về 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ (mua ngày 17/11/2020) 18/11/2020 Tải về 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn_Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ (12/11/2020) 13/11/2020 Tải về 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ (09/11/2020) 10/11/2020 Tải về 2020
Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ (04/11/2020) 05/11/2020 Tải về 2020
Công ty cổ phần Tư vấn Quản lý và Đầu tư Đỏ - Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của VIX 30/10/2020 Tải về 2020
VIX - Công bố thông tin về: Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán, thay đổi lần thứ 11 30/10/2020 Xem 2020
VIX_Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký - Đăng ký thay đổi thông tin TVLK lần thứ 15 29/10/2020 Tải về 2020
Thông báo của HOSE về việc đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu VIX 28/10/2020 Tải về 2020
Công bố thay đổi mẫu con dấu công ty, địa chỉ trang thông tin điện tử, địa chỉ thư điện tử kể từ 22/10/2020 22/10/2020 Xem 2020
Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Thay đổi tên công ty và Điều lệ sửa đổi bổ sung 20/10/2020 Xem 2020
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty 10/10/2020 Xem 2020
Công bố thông tin về kết quả Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty cổ phần chứng khoán IB 29/09/2020 Tải về 2020
IBSC công bố thông tin về Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 21/09/2020 Xem 2020
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ 07/09/2020 Tải về 2020
Thông báo ngày ĐKCC và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để tham dự ĐHĐCĐ bất thường 28/08/2020 Tải về 2020
Thông báo về việc chào mua công khai cổ phiếu VGC 25/08/2020 Xem 2020
Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 24/08/2020 Tải về 2020
Thông báo ngày GD đầu tiên của cổ phiếu (VIX) niêm yết bổ sung 20/08/2020 Tải về 2020
CBTT Quyết định của Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu (VIX) 14/08/2020 Xem 2020
Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ của IBSC 07/08/2020 Xem 2020
IBSC miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu mới Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 05/08/2020 05/08/2020 Xem 2020
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành kể từ 16/07/2020 -Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 16/07/2020 Xem 2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua KQ phát hành CP trả cổ tức 2019, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 16/07/2020 Xem 2020
CBTT bất thường về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2020 08/07/2020 Tải về 2020
Công bố Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ ngày 29/06/2018 26/06/2020 Tải về 2020
Nghị quyết của HĐQT về việc chốt Danh sách cổ đông (VIX) để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 24/06/2020 Xem 2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc sửa Điều lệ do thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty 09/06/2020 Xem 2020
Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh 25/05/2020 Xem 2020
Thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh HCM của Công ty CP chứng khoán IB 20/05/2020 Tải về 2020
Công bố thông tin về việc Thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty 15/05/2020 Xem 2020
Công bố thông tin về việc đóng cửa Chi nhánh của IBSC tại TP Hồ Chí Minh 17/04/2020 Xem 2020
Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty 17/04/2020 Xem 2020
Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành CP để trả cổ tức năm 2019 17/04/2020 Xem 2020
Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT 17/04/2020 Xem 2020
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 17/04/2020 Xem 2020
Nghị Quyết của HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh 08/04/2020 Xem 2020
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 (VIX) 31/03/2020 Xem 2020
Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của ông Phí Anh Tuấn theo đơn từ nhiệm 27/03/2020 Tải về 2020
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 11/03/2020 Tải về 2020
Nghị quyết của HĐQT về triệu tập Họp ĐHCĐ thường niên 2020 05/03/2020 Tải về 2020
Nghị quyết của HĐQT thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ và phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Đợt 1 năm 2020 17/02/2020 Xem 2020
CBTT bất thường về phương án mua lại trước hạn trái phiếu của Công ty phát hành ngày 22/02/2019 03/02/2020 Tải về 2020
IBSC công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2017 29/01/2020 Xem 2020
IBSC Công bố thông tin vế kết quả mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành 15/10/2019 Tải về 2019
Nghị quyết của HĐQT thông qua Phương án mua lại trước hạn một phần trái phiếu (VIX) của Công ty phát hành ngày 22/02/2019 23/09/2019 Tải về 2019
IBSC_Công bố thông tin bất thường Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 17/09/2019 Xem 2019
IBSC_Công bố thông tin Tài liệu ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 30/08/2019 Xem 2019
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) 09/08/2019 Xem 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 06/08/2019 Tải về 2019
Thông báo của Sở GDCK Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu (VIX) niêm yết bổ sung tại HNX 15/07/2019 Tải về 2019
Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung 15.144.055 cổ phiếu VIX 09/07/2019 Xem 2019
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019 05/07/2019 Xem 2019
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (VIX) có hiệu lực từ ngày 26/06/2019 28/06/2019 Xem 2019
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động do tăng vốn điều lệ 21/06/2019 21/06/2019 Xem 2019
NQ HĐQT: Phát hành CP trả cổ tức, Sửa đổi điều lệ, Thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết 31/05/2019 Xem 2019
Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để trả cổ tức năm 2018 14/05/2019 Tải về 2019
Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2018 10/05/2019 Xem 2019
Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 19/04/2019 Tải về 2019
Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của IBSC 11/04/2019 Xem 2019
Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên IBSC năm 2019 25/03/2019 Xem 2019
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu (VIX) niêm yết bổ sung 12/03/2019 Tải về 2019
Sở GDCK Hà Nội chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán IB (VIX) 04/03/2019 Tải về 2019
IBSC Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu 01/03/2019 Tải về 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận Danh sách người sở hữu CK để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 28/02/2019 Tải về 2019
CBTT bất thường về Nghị Quyết của HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 26/02/2019 Tải về 2019
Thông tin về đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ (đợt 1 năm 2019) 01/02/2019 Xem 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019 01/02/2019 Tải về 2019
Công bố thông tin bất thường về Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ 01/02/2019 Tải về 2019
Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua kết quả chào bán 20 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ 23/01/2019 Xem 2019
Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành riêng lẻ 200 tỷ VNĐ trái phiếu VIX 04/12/2018 Xem 2018
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018 10/10/2018 Tải về 2018
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN Elitte Fund (26/09/2018) 27/09/2018 Tải về 2018
IBSC đăng ký ngày bắt đầu hoạt động tạo lập thị trường tại Sở GDCK Hà Nội 31/08/2018 Tải về 2018
IBSC Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên 2018 đã soát xét 10/08/2018 Tải về 2018
IBSC Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã soát xét 10/08/2018 Xem 2018
IBSC Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2018 27/07/2018 Tải về 2018
Công bố thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBCKNN 25/07/2018 Xem 2018
Ngày 27/07/2018, ngày giao dịch đầu tiên 7.360.003 cổ phiếu VIX niêm yết bổ sung 24/07/2018 Tải về 2018
IBSC Báo cáo tài chính Quý II năm 2018 18/07/2018 Xem 2018
IBSC công bố thông tin về việc niêm yết bổ sung 7.360.003 cổ phiếu trên HNX 17/07/2018 Tải về 2018
IBSC đăng ký chứng khoán VIX bổ sung ngày 05/07/2018 06/07/2018 Tải về 2018
IBSC ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam 03/07/2018 Tải về 2018
IBSC không còn là cổ đông của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) kể từ 13/06/2018 14/06/2018 Tải về 2018
IBSC không còn là cổ đông lớn của TCT thiết bị điện Đông Anh - CTCP (TBD) kể từ 05/06/2018 05/06/2018 Tải về 2018
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu VIX để trả cổ tức năm 2017 30/05/2018 Tải về 2018
IBSC công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 29/05/2018 Tải về 2018
Điều lệ IBSC có hiệu lực từ ngày 28/05/2018 28/05/2018 Tải về 2018
Công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty 28/05/2018 Tải về 2018
IBSC bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty 23/05/2018 Tải về 2018
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu CK để trả cổ tức năm 2017 10/05/2018 Xem 2018
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông VIX 10/05/2018 Xem 2018
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty 10/05/2018 Xem 2018
Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu 08/05/2018 Xem 2018
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN Elitte Fund (24.04.2018) 27/04/2018 Tải về 2018
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN do giao dịch cổ phiếu VIX (18.04.2018) 20/04/2018 Tải về 2018
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty có hiệu lực từ ngày 17/04/2018 19/04/2018 Tải về 2018
IBSC công bố Báo cáo Tài chính quý I năm 2018 19/04/2018 Xem 2018
IBSC thay đổi nhân sự lãnh đạo, người nội bộ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 18/04/2018 Xem 2018
Điều lệ IBSC có hiệu lực từ ngày 17/04/2018 18/04/2018 Xem 2018
IBSC Công bố thông tin bất thường 24h về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 18/04/2018 Xem 2018
Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành CP để trả cổ tức năm 2017 18/04/2018 Tải về 2018
IBSC Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty 18/04/2018 Xem 2018
IBSC công bố Báo cáo thường niên năm 2017 11/04/2018 Tải về 2018
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN do giao dịch cổ phiếu VIX 10/04/2018 Tải về 2018
IBSC công bố Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN ELITE FUND đối với việc giao dịch cổ phiếu VIX 04/04/2018 Xem 2018
IBSC Công bố tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 30/03/2018 Xem 2018
Công bố thông tin về việc không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát 30/03/2018 Tải về 2018
Công bố thông tin miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị (ông Nguyễn Văn Hạnh) 30/03/2018 Tải về 2018
Công bố Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN ELITE FUND đối với việc giao dịch cổ phiếu VIX 23/03/2018 Tải về 2018
Công bố thông tin bất thường về việc chấm dứt tư cách thành viên tạo lập thị trường của IBSC tại HNX 23/03/2018 Tải về 2018
IBSC Công bố thông tin bất thường liên quan đến BCTC năm 2017 đã kiểm toán có điều chỉnh hồi tố “số đầu kỳ” hoặc “năm trước” 22/03/2018 Tải về 2018
IBSC Công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán 22/03/2018 Tải về 2018
IBSC Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã kiểm toán 22/03/2018 Tải về 2018
IBSC Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng năm 2017 đã kiểm toán 22/03/2018 Tải về 2018
IBSC công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 05/03/2018 Xem 2018
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 25/01/2018 Tải về 2018
Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 của Công ty mẹ 19/01/2018 Xem 2018
Công bố thông tin về Quyết định thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh 25/10/2017 Xem 2017
Công bố thông tin về Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty 25/10/2017 Xem 2017
IBSC công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2017 của Công ty mẹ 19/10/2017 Xem 2017
IBSC chưa triển khai hoạt động tạo lập thị trường vào ngày 16/10/2017 13/10/2017 Xem 2017
IBSC Công bố thông tin bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh 29/09/2017 Xem 2017
IBSC Công bố thông tin bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty 29/09/2017 Xem 2017
IBSC Công bố thông tin miễn nhiệm Tổng giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh 29/09/2017 Xem 2017
IBSC công bố Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua lấy ý kiến bằng văn bản 29/09/2017 Xem 2017
IBSC Công bố Tài liệu về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/09/2017 Xem 2017
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán (VIX) 21/08/2017 Xem 2017
IBSC công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 16/08/2017 Xem 2017
Chi tiết theo file đính kèm IBSC_CVCBTT_NQHDQT_layykienCĐbangbanban(signed).pdf 29-NQHĐQT_Layykiencodongbangvanban_signed.pdf 14/08/2017 Xem 2017
IBSC Công bố thông tin Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính giữa niên độ 2017 của Công ty mẹ đã soát xét 14/08/2017 Tải về 2017
IBSC được chấp thuận tư cách thành viên tạo lập thị trường 08/08/2017 Xem 2017
IBSC không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Cơ điện Miền Trung từ ngày 04/08/2017 04/08/2017 Xem 2017
Công bố về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung VIX 31/07/2017 Xem 2017
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2017 31/07/2017 Xem 2017
Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017) 28/07/2017 Xem 2017
Quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu VIX 27/07/2017 Xem 2017
IBSC công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 của công ty mẹ 20/07/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Thành viên HĐQT 17/07/2017 Xem 2017
IBSC ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 11/07/2017 Xem 2017
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu (VIX) có quyền biểu quyết đang lưu hành 07/07/2017 Xem 2017
Công bố Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty kể từ ngày 06/07/2017 07/07/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc 05/07/2017 Xem 2017
Điều lệ IBSC có hiệu lực từ ngày 21/06/2017 21/06/2017 Xem 2017
Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Điều lệ công ty do thay đổi vốn điều lệ 21/06/2017 Xem 2017
Điều lệ IBSC có hiệu lực từ ngày 24/04/2017 19/06/2017 Xem 2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIX của người nội bộ 01/06/2017 Xem 2017
IBSC đã thoái toàn bộ vốn tại Công ty con là Công ty Cổ phần quản lý quỹ IB (IBFM) kể từ ngày 31/05/2017 01/06/2017 Tải về 2017
IBSC công bố giao dịch của người có liên quan của người nội bộ 26/05/2017 Xem 2017
IBSC công bố giao dịch của cổ đông lớn 26/05/2017 Tải về 2017
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách 19/05/2017 Xem 2017
IBSC Công bố nghị quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng Công ty 19/05/2017 Xem 2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu (VIX) của người nội bộ 17/05/2017 Xem 2017
IBSC công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu 16/05/2017 Tải về 2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu (VIX) của người nội bộ 11/05/2017 Tải về 2017
IBSC công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. 28/04/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin về thay đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 25/04/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin bất thường về việc thay đổi thành viên HĐQT 25/04/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 25/04/2017 Xem 2017
IBSC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 05/04/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm 05/04/2017 Xem 2017
Công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc chuyển nhượng hết số cổ phần sở hữu tại công ty CP quản lý quỹ IB (IBFM) 22/03/2017 Xem 2017
Công bố thông tin bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 20/03/2017 Xem 2017
IBSC công bố Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin về việc gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất các Quý và năm 2017 28/02/2017 Tải về 2017
Công bố thông tin bất thường 24h Nghị quyết của HĐQT thông qua và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 15/02/2017 Xem 2017
Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty tại TP Hồ Chí Minh 13/02/2017 Xem 2017
IBSC công bố Thông tin bất thường về Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương bán cổ phần Công ty con (Công ty cổ phần quản lý quỹ IB) 25/01/2017 Xem 2017
Công bố thông tin bất thường 24 giờ về việc thay đổi nhân sự 06/01/2017 Xem 2017
IBSC Công bố thông tin bất thường về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2017 05/01/2017 Xem 2017
IBSC công bố thông tin về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu VIX 12/11/2016 Tải về 2016
IBSC Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III và Quý IV năm 2016 19/10/2016 Xem 2016
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 14/10/2016 Tải về 2016
IBSC Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 07/10/2016 Xem 2016
VIX_ Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ 04/10/2016 Tải về 2016
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN ELITE FUND 28/09/2016 Tải về 2016
Thông báo thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty CP chứng khoán IB tại TP Hồ Chí Minh 21/09/2016 Xem 2016
IBSC công bố thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin 01/09/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc. 25/08/2016 Xem 2016
IBSC công bố nghị quyết miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh 18/08/2016 Xem 2016
IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếuu 15/08/2016 Xem 2016
IBSC công bố thay đổi giấy phép thành lập vào hoạt động 15/07/2016 Tải về 2016
IBSC công bố quyết định của HNX về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu VIX 14/07/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 12/07/2016 Tải về 2016
IBSC công bố Quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN 07/07/2016 Xem 2016
IBSC công bố giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 07/07/2016 Tải về 2016
IBSC công bố điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động 01/07/2016 Tải về 2016
IBSC công bố thông tin về việc thay đổi Tổng giám đốc 23/06/2016 Xem 2016
IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu 23/06/2016 Tải về 2016
IBSC công bố thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 17/06/2016 Xem 2016
IBSC công bố thông báo của VSD về việc chốt DS cổ đông để nhận cổ tức 30/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức 26/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT 25/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐQT 24/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016 20/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn vào CTCP QLQ IB 10/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. 04/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng cho các cổ đông trong Chương trình ESOP. 04/05/2016 Tải về 2016
IBSC công bố biên bản bầu Trưởng BKS 28/04/2016 Tải về 2016
IBSC công bố thay đổi nhân sự HĐQT, BKS 26/04/2016 Xem 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 26/04/2016 Tải về 2016
IBSC công bố biên bản và nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2016 26/04/2016 Xem 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về kế hoạch kinh doanh năm 2016 15/04/2016 Tải về 2016
IBSC công bố sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh 05/04/2016 Tải về 2016
IBSC tổ chức họp ĐHCĐ Thường niên 2016 05/04/2016 Xem 2016
IBSC công bố ngày chốt danh sách họp cổ đông để tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2016 theo thông báo của VSD 18/03/2016 Tải về 2016
IBSC công bố thay đổi Giám đốc Chi nhánh - Chi nhánh Hồ Chí Minh 16/03/2016 Xem 2016
IBSC công bố nghị quyết triệu tập họp ĐHCĐ thường niên 2016 16/03/2016 Xem 2016
IBSC công bố Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký của Chi nhánh Hồ Chí Minh 14/01/2016 Xem 2016
IBSC công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty 13/01/2016 Xem 2016
IBSC công bố quyết định của HNX về việc công nhận IBSC là thành viên giao dịch trái phiếu chính phủ 17/11/2015 Tải về 2015
IBSC công bố về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh 16/11/2015 Tải về 2015
IBSC công bố thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 12/11/2015 Tải về 2015
IBSC công bố giấy phép hoạt động lưu ký tại Chi nhánh Hồ Chí Minh 26/10/2015 Tải về 2015
IBSC công bố quyết định giao nhiệm vụ Quyền Kế toán trưởng cho bà Trần Thị Hồng Hà 22/10/2015 Tải về 2015
IBSC công bố quyết định về việc chấp thuận thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh 21/10/2015 Xem 2015
IBSC công bố quyết định số 892/QĐ-UBCK của UBCKNN về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty theo file đính kèm. Xem chi tiết trong file đính kèm: IBSC_QDThanhlapCN.pdf 01/10/2015 Tải về 2015
IBSC công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc 23/09/2015 Tải về 2015
IBSC công bố biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 21/09/2015 22/09/2015 Xem 2015
IBSC công bố biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 21/09/2015 22/09/2015 Xem 2015
IBSC thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu 11/09/2015 Tải về 2015
IBSC_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 07/09/2015 Xem 2015
Công bố nghị quyết HĐQT về ĐHCĐ Bất thường 04/09/2015 Xem 2015
Công bố thông tin về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu tại SCI 03/09/2015 Tải về 2015
Công bố nghị quyết HĐQT 01/09/2015 Xem 2015
Báo cáo kết quả giao dịch EVE 14/08/2015 Tải về 2015
Công bố thông tin về nghị quyết HĐQT 07/08/2015 Tải về 2015
IBSC Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin 30/07/2015 Xem 2015
IBSC công bố thông tin bất thường về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT 23/07/2015 Tải về 2015
IBSC Đăng ký bán 1.232.198 CP Công ty cổ phần EVERPIA Việt Nam 03/07/2015 Xem 2015
IBSC trở thành cổ đông lớn của DAP Vinachem 03/07/2015 Xem 2015
IBSC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu STG 02/07/2015 Xem 2015
IBSC_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VNC 02/07/2015 Xem 2015
IBSC đã bán 1.820.900 cổ phần S99 29/06/2015 Xem 2015
IBSC nhận chuyển nhượng 2.225.000 CP( tương đương 74,17% vốn điều lệ) của Công ty CP quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu 26/06/2015 Xem 2015
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ bất thường 24/06/2015 Xem 2015
Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT 23/06/2015 Xem 2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan của cổ phiếu DDV (DAP Vinachem) 16/06/2015 Xem 2015
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn (SPSC) 09/06/2015 Tải về 2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu DDV của cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan 05/06/2015 Xem 2015
Công ty CP chứng khoán IB công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 606,93 tỷ đồng. 29/05/2015 Xem 2015
Công bố thông tin về việc: Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thành công cổ phiếu (VIX) ra công chúng để tăng vốn điều lệ: 29/05/2015 Xem 2015
IBSC công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán với KPMG 29/05/2015 Xem 2015
Thông báo thay đổi địa chỉ trang thông tin điện tử và địa chỉ thư điện tử của IBSC 27/05/2015 Tải về 2015
Công bố thông tin kết quả chào bán cổ phiếu (VIX) 25/05/2015 Xem 2015
Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn (VFR) 19/05/2015 Xem 2015
Báo cáo kết quả Giao dịch cổ phiếu VIX của cổ đông lớn Nguyễn Văn Tuấn và người có liên quan 08/05/2015 Tải về 2015
Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả xử lý số cổ phiếu còn dư của đợt chào bán 08/05/2015 Xem 2015
Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2014 08/05/2015 Tải về 2015
Nghị quyết của HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu VIX và xử lý tiếp sổ cổ phiếu còn dư 07/05/2015 Xem 2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VIX của cổ đông lớn FTG và người có liên quan 06/05/2015 Xem 2015
Công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu VFR và EVE 04/05/2015 Xem 2015
Thông báo về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát của IBSC 16/04/2015 Xem 2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu EVE của cổ đông nội bộ, người có liên quan 10/04/2015 Xem 2015
IBSC-Công bố thông tin nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 28/03/2015 Xem 2015
IBSC-Công bố thông tin thay đổi thành viên ban kiểm soát 28/03/2015 Xem 2015
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 13/03/2015 Xem 2015
Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán(VIX) 25/02/2015 Xem 2015
Công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu (VIX) ra công chúng 12/02/2015 Xem 2015
Nghị quyết Kế hoạch kinh doanh năm 2015 29/01/2015 Tải về 2015
Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 27/01/2015 Xem 2015
Công bố điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của công ty Chứng khoán IB 15/01/2015 Xem 2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu EVE của cổ đông nội bộ, người được uỷ quyền công bố thông tin và người có liên quan 25/11/2014 Tải về 2014
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 05/11/2014 Tải về 2014
Thông báo thay đổi Người công bố thông tin 24/10/2014 Xem 2014
Công bố Quyết định miễn nhiệm Giám đốc tài chính và Kế toán trưởng 13/10/2014 Xem 2014
Công bố Giấy phép điều chỉnh 23/09/2014 Xem 2014
Thông báo thay đổi điều lệ 30/08/2014 Xem 2014
Thông báo thay đổi nhân sự lãnh đạo 30/08/2014 Xem 2014
Thông báo nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2014 30/08/2014 Xem 2014
Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc 25/08/2014 Tải về 2014
Công ty CPCK IB thay đổi thành viên Hội đồng quản trị 05/08/2014 Xem 2014
IBSC ký kết hợp đồng kiểm toán 15/07/2014 Xem 2014
Quyết định thay đổi nhân sự 20/06/2014 Xem 2014
Quyết định đầu tư cổ phiếu CTCP xuất nhập khẩu Quảng Bình 13/06/2014 Tải về 2014
Điều lệ công ty cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) 22/05/2014 Xem 2014
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán IBSC 21/05/2014 Tải về 2014
Thông báo thay đổi thành viên HĐQT & BKS 29/04/2014 Xem 2014
Công bố biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 28/04/2014 Xem 2014
Công bố quyết định miễn nhiệm Giám đốc Tài Chính 23/08/2013 Xem 2013
XuanThanhSC bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 08/05/2013 Xem 2013
CK Xuân Thành thay đổi thành viên Hội đồng quản tri, Ban kiểm soát 26/04/2013 Xem 2013
VIX- Biên bản và nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 26/04/2013 Xem 2013
Danh sách bổ sung chứng khoán không được ký quỹ 26/04/2013 Xem 2013
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2013. 03/04/2013 Xem 2013

Báo cáo quản trị

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023 27/07/2023 Tải về 2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 30/01/2023 Tải về 2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022 29/07/2022 Tải về 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 26/01/2022 Tải về 2022
Bản cung cấp thông tin về Quản trị công ty năm 2021 26/01/2022 Tải về 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2021 29/07/2021 Tải về 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 29/01/2021 Tải về 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020 (VIX) 28/07/2020 Tải về 2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 21/01/2020 Tải về 2020
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018 28/01/2019 Tải về 2019
IBSC Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2018 27/07/2018 Tải về 2018

Báo cáo thường niên

Tài liệu Thời gian đăng Tải về Năm
Báo cáo thường niên VIX năm 2022 10/04/2023 Tải về 2023
Báo cáo thường niên VIX năm 2021 13/04/2022 Tải về 2022
Báo cáo thường niên VIX năm 2020 26/03/2021 Tải về 2021
Báo cáo thường niên năm 2019 31/03/2020 Tải về 2020
IBSC Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2018 27/09/2019