Mở tài khoản trực tuyến

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRỰC TUYẾN (eKYC)

-  Truy cập link đăng ký mở tài khoản eKYC qua link https://online.vixs.vn/mo-tai-khoan hoặc truy cập trang chủ VIXS.VN sau đó click vào “Mở tài khoản trực tuyến

(Ghi chú: Khách hàng chỉ nhập thông tin mở tài khoản trực tuyến trên trình duyệt web: Edge, Chrome, Safari ...
Trong trường hợp khách hàng nhập thông tin qua link từ các ứng dụng chat: Facebook, Messenger, Zalo, Viber, Telegram..., hệ thống sẽ không xác thực được thông tin khách hàng.)

-  Hoặc truy cập Web Trading, nhấn nút “Mở tài khoản” như hình dưới

1. Đăng ký thông tin MTK qua eKYC

1.2. Khai báo thông tin cá nhân

-  Sau khi nhấn nút “Mở tài khoản”, hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đăng ký mở mới như hình trên. Lưu ý: Mở tài khoản trực tuyến eKYC chỉ áp dụng cho Khách hàng cá nhân trong nước.

-  Khai báo thông tin cá nhân:

     +  Lựa chọn loại hình khách hàng: Cá nhân/Tổ chức

     +  Lựa chọn quốc tịch: Việt Nam/Nước ngoài

     +  Nhập thông tin số điện thoại

     +  Địa chỉ email

-  Nếu Khách hàng chọn Tổ chức/ cá nhân nước ngoài, hệ thống có cảnh báo và giữ nguyên tại màn hình Khai báo thông tin. Nếu khách hàng chọn khách hàng cá nhân trong nước thì sẽ chuyển sang bước thực hiện tiếp theo.

1.3. Xác thực OTP

-  Khách hàng nhập mã OTP gửi về số điện thoại mà khách hàng đăng ký.

-  Nếu chưa nhận được mã OTP, sau 90s sẽ được ấn Gửi lại OTP lần nữa (OTP tự động đếm ngược thời gian từ 90s về 0s. Khi về 0s cho phép nhấn nút “Gửi lại OTP” lần nữa).

-  Ấn nút “Tiếp tục”.

-  Nếu mã OTP không đúng, hiển thị màn hình để KH nhập lại. Trường hợp sai 3 lần liên tiếp thì hiển thị thông báo “Mời quý khách đến Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIX để thực hiện mở tài khoản hoặc liên hệ số CSKH 024.44588888 (ext: 5263/5264) để được hỗ trợ” và trở về màn hình đầu tiên Nhập thông tin cá nhân.

2. Xác thực eKYC

2.1. Cung cấp thông tin CMND/CCCD (Mặt trước)

Các bước thực hiện:

-  Chụp ảnh CMND/CCCD mặt trước (Có thể thực hiện chụp nhiều lần).

-  Hệ thống sẽ kiểm tra CMND/CCCD có đủ điều kiện mở trực tuyến không.

-  Nhấn nút “Tiếp theo” để chuyển sang màn hình cung cấp ảnh CMND mặt sau.

2.2. Cung cấp thông tin CMND/CCCD (Mặt sau)

-  Chụp ảnh CMND/CCCD mặt sau (Có thể thực hiện chụp nhiều lần).

-  Sau đó nhấn nút “Tiếp theo” để chuyển sang màn hình quay video xác thực khuôn mặt với thông tin giấy tờ vừa up lên.

2.3. Quay video nhận diện khuôn mặt

-  Thực hiện quay video xác thực khuôn mặt với ảnh giấy tờ tùy thân.

-  Thực hiện theo chỉ dẫn đảm bảo mặt vừa khung hình, quay gần mặt hơn, quay xa mặt hơn, gần camera hơn nữa….

-  Nếu ấn nút “Tiếp tục” thì hệ thống sẽ kiểm tra các điều kiện sau:

-  Hình ảnh video có phải của một người thực không?

-  Hình ảnh trên CMND/CCCD và khuôn mặt trên video có cùng một người không?

-  Thời gian tối đa có thể check được ảnh trên CMND cũ là 15 năm với CCCD là thời hạn trên mặt trước

-  Xác thực theo hướng dẫn thành công thì sẽ chuyển sang màn hình up load chữ ký.

2.4. Upload ảnh chữ ký

-  Ấn nút Upload ảnh chữ ký (có ghi rõ họ tên) hoặc chụp ảnh chữ ký (có ghi rõ họ tên).

-  Nếu ấn nút Quay lại để trở về màn hình trước đó.

-  Nếu ấn nút “Tiếp tục” thì hệ thống sẽ kiểm tra đã upload ảnh chữ ký chưa? Nếu điều kiện kiểm tra trên thỏa mãn thì chuyển sang màn hình tiếp theo. Nếu không thì hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho khách hàng và vẫn ở màn hình này.

3. Đăng ký dịch vụ

3.1. Xác nhận thông tin giấy tờ tùy thân

-  Hiển thị thông tin khách hàng được lấy từ ảnh CMND /CCCD lên các ô dữ liệu tương ứng.

-  Cho phép khách hàng điều chỉnh các ô dữ liệu trừ ô CMND/CCCD.

-  Nếu ấn nút Quay lại để trở về màn hình trước đó.

-  Nếu ấn nút “Tiếp tục” thì kiểm tra các ô dữ liệu bắt buộc đã được điền chưa?

     +  Nếu có thì lưu dữ liệu và chuyển sang màn hình tiếp theo.

     +  Nếu không thì hiển thị thông báo lỗi bị thiếu thông tin và hiển thị màn hình hiện tại để khách hàng điền đủ thông tin.

     +  Kiểm tra điều kiện khách hàng đã đủ 18 tuổi chưa ? nếu chưa đủ thì thông báo cho khách hàng : “Quý khách chưa đủ 18 tuổi. Vui lòng liên hệ CSKH 024.44588888 (ext: 5263/5264) để được hỗ trợ.”

     +  Nếu tồn tại thông tin CMND/CCCD khách hàng đã hoàn thiện đăng ký eKYC tại VIX mà chưa được mở tài khoản, hiện thông báo: “Tồn tại CMND/CCCD đã đăng ký eKYC trên hệ thống.Vui lòng liên hệ VIX để biết thêm chi tiết.”, Nếu tồn tại số CMND/ CCCD đã gắn với STK trên hệ thống của VIX, thì popup thông báo : “Số CMND/CCCD này đã được đăng ký mở. Vui lòng liên hệ (024)44568888 (ext: 5263/5264)”

-  Nếu tất cả các điều kiện kiểm tra trên thỏa mãn thì chuyển sang màn hình tiếp theo. Nếu không thì hiển thị thông báo lỗi cụ thể cho khách hàng và vẫn ở màn hình này.

3.2. Đăng ký dịch vụ bổ sung

Khách hàng đăng ký các dịch vụ bổ sung theo các thông tin trên màn hình, nếu nhập sai thông tin nào thì hệ thống sẽ báo lỗi đỏ, và không cho thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình  mở tài khoản qua eKYC. Tất cả các thông tin đánh dấu * là các thông tin bắt buộc phải nhập.

-  Địa chỉ liên hệ: nếu tích vào ô “Tick nếu địa chỉ liên lạc trùng với địa chỉ thường trú”, hệ thống sẽ mặc định địa chỉ trùng với thông tin đã quét trên CMND/CCCD, nếu không thì nhập thông tin địa chỉ liên hệ tại đây.

-  Chi nhánh : mặc định chi nhánh 000: Hội sở

-  Đăng ký phương thức giao dịch: Không được phép chọn đồng thời KHÔNG cả hai lựa chọn trong mục này.

     +  Giao dịch trực tuyến qua internet,mobile: Lựa chọn “Có/không”

            *  Nếu Có: Hệ thống sẽ cấp hts_id, password kênh online cho khách hàng.

            *  Nếu Không: Hệ thống không cấp user đăng nhập và mật khẩu đăng nhập kênh online cho khách hàng.

     +  Giao dịch qua điện thoại: Lựa chọn “Có/không”

            *  Nếu có: Hệ thống sẽ cấp mật khẩu 4 số cho tài khoản (mặc định 4 số cuối năm sinh của khách hàng)

-  Phương thức nhận thông báo: SMS/Email/App. Khách hàng có thể lựa chọn đồng thời cả 3 hình thức nhận thông báo này.

-  Đăng ký mở tài khoản giao dịch ký quỹ: Lựa chọn hoặc Không. Nếu lựa chọn Có: hệ thống ghi nhận khách hàng có đăng ký tài khoản ký quỹ, hồ sơ MTK sẽ bao gồm bộ Hợp đồng MTK và Hợp đồng Giao dịch ký quỹ. Nếu lựa chọn Không: Khách hàng sẽ chỉ được mở tài khoản Thông thường (giao dịch tiền mặt).

-  Đăng ký tài khoản ngân hàng: Khách hàng có thể đăng ký tối đa 3 tài khoản ngân hàng. Lưu ý tài khoản ngân hàng phải là chính chủ (tên tài khoản Ngân hàng trùng với tên tài khoản chứng khoán). Mặc định cụm thông tin ngân hàng đầu tiên có dấu (+), nếu nhấn dấu (+) thì sẽ hiển thị thêm cụm thông tin ngân hàng mới với dấu (-) đằng sau. Nếu nhấn dấu (-) thì hủy bỏ cụm thông tin ngân hàng đó.

-  Mô hình quản lý tài khoản

-  Có nhân viên chăm sóc tài khoản: Nhập id của người quản lý tài khoản,hệ thống sẽ hiển thị tên của người quản lý

-  Không có nhân viên chăm sóc tài khoản: Không cần nhập thông tin người quản lý

-  Nhấn quay lại để quay trở về màn hình trước đó: màn hình load thông tin CMND/CCCD.

-  Nhấn tiếp tục để chuyển sang màn hình tiếp theo.

4. Ký hợp đồng

-  Tích chọn ô xác nhận “Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản hợp đồng ở trên”.

-  Nhấn nút quay lại: Load các thông tin khách hàng đăng ký trước đó và cho phép sửa đổi lại các thông tin đăng ký trên màn hình này.

-  Nhấn nút “Xác nhận” nếu các thông tin đã chính xác, hệ thống popup thông báo như ảnh dưới.

LƯU Ý:

-  Hồ sơ mở tài khoản sẽ được gửi bản mềm tới email Quý khách đã đăng ký. Quý khách vui lòng in hồ sơ và ký theo hướng dẫn tại email, gửi lại VIX trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được email kích hoạt tài khoản thành công.

-  Sau thời hạn hoàn hồ sơ, nếu VIX không nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tài khoản của Quý khách sẽ tạm thời bị khoá giao dịch cho tới khi hoàn tất.

-  Quý khách có thể đến trụ sở VIX để hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản.