Giao dịch ký quỹ

1. Thông tin chung về sản phẩm

Giao dịch ký quỹ: là hoạt động hỗ trợ vốn mà VIX cung cấp cho KH để KH thực hiện giao dịch mua các mã chứng khoán theo danh sách quy định của VIX và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng sử dụng: Khách hàng có tài khoản tại VIX.

Các đặc điểm chính của sản phẩm:

     - Thời gian đáo hạn: 90 ngày, gia hạn 90 ngày

     - Lãi suất cho vay: 13,5%/năm và thay đổi theo từng thời kỳ. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay trong hạn.

     - Hạn mức: VIX cấp hạn mức 4 tỷ ngay khi KH mở TKGDKQvà xét tăng hạn mức trong quá trình giao dịch

     - Chứng khoán cho vay: Nằm trong danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ của VIX

     - Tỷ lệ cho vay: tối đa 50%

     - Chứng khoán chờ về và chứng khoán vừa khớp lệnh đều được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.

     - Tiền bán chứng khoán chờ về được tính vào sức mua mà không cần thực hiện ứng trước tiền bán

Các tỷ lệ trong giao dịch ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ (r)

Tỷ lệ ký quỹ của Khách hàng (r) được tính theo công thức sau:

r = (As + Ad + C - D) / (As + Ad + max(0, C - D))

Trong đó:

     - As là giá trị chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ có trong TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của VIX;

     - Ad là giá trị các quyền phát sinh từ chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ có trong TKGDKQ của Khách hàng tính theo định giá của VIX;

     - C là tiền khả dụng có trong TKGDKQ của Khách hàng bao gồm tiền mặt, tiền bán chứng khoán chờ về của Khách hàng sau khi đã trừ các khoản phí, chi phí, thuế và khoản tiền ứng trước tiền bán của Khách hàng;

     - D là dự nợ ký quỹ.

Các tỷ lệ khác:

VIX áp dụng các tỷ lệ liên quan đến giao dịch ký quỹ như sau:

     - Tỷ lệ ký quỹ ban đầu (Rmin): 50%

     - Tỷ lệ ký quỹ duy trì (Rcall): 40%

     - Tỷ lệ bán giải chấp hoặc tỷ lệ xử lý (Rforce): 30%

Trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về bộ tỷ lệ áp dụng, VIX sẽ thông báo cho KH về các tỷ lệ liên quan tới giao dịch ký quỹ này trên trang web của VIX.

2. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Quý khách đến trụ sở của VIX để đăng ký sử dụng dịch vụ giao dịch ký quỹ. Khi đến giao dịch đề nghị Quý khách mang theo chứng minh thư (thẻ căn cước công dân) còn giá trị sử dụng. Nhân viên DVKH sẽ hướng dẫn Quý khách mở tài khoản giao dịch ký quỹ theo form mẫu của VIX.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào đề nghị Quý Khách liên hệ với VIX để được hỗ trợ (Tel: 024.44568888).